• spodni atelier
  • 3373
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 50
  • CIANT

Studio FAMU


Posluchači FAMU tradičně nacházejí v tomto studiu zázemí pro svoji výuku i tvorbu. Budova, kde byla původně umístěna celá FAMU, je už historickým pojmem a svědkem vývoje tvůrců, filmové techniky a vlastně i české kinematografie. K filmu se historicky nutně přiřadila televize a oba tyto fenomény našly pod střechou Studia své útočiště a v rámci výuky úspěšně koexistují.

V r. 1964 si FAMU opatřila jako první škola na světě vlastní televizní technologii - vidikonové elektronkové studio. V letech 1972-82 následovalo černobílé superortikonové tranzistorové zařízení, v letech 1983-86 barevné zařízení ve formátu BVU. V současné době je používána digitální technologie DigiBETA.

Ve Studiu FAMU je od r. 2008 umístěn technologický řetězec pro archivaci a streaming filmů s datovým úložištěm koncipovaným pro uchování několika let produkce, která zde probíhá, ve formátech od profesionální vysílací kvality po webové náhledy s nízkým datovým tokem. Z tohoto úložiště jsou dostupné streamy studentských filmů a další studijní audiovizuální materiály v celé počítačové síti Akademie múzických umění, takže je možné využívat v seminárních a přednáškových místnostech i k individuálnímu studiu.

Ceník interních cen Studia FAMU

 
tel: 224 810 329
ředitel: linka 394
iFamu: linka 420
Hlavni: Klimentská 4, Praha 1
Školství, výuka
Audiovizuální produkce
Document iFamu