system lobby

 

Platforma konvergence

Platforma konvergence je sdílená platforma pro rozsáhlé internetové projekty, meziuniverzitní i mimouniverzitní komunikaci a spolupráci. Jde o implementaci svobodného software do komplexního systému pro správu obsahu. Provozovatelem celé technologie je Fakulta filmová a televizní Akademie Múzických umění (FAMU). Systém má blokovou funkcionalitu, jednotlivé projekty se skládají z komponent, které jsou společně vyvíjeny v rámci celé platformy.

Současné funkční komponenty jsou např. profily uživatelů s blogy, osobní informační zázemí, poznámkový aparát k textu i videu, diskuse, komentáře, funkce pro spolupráci, správu projektů, různé způsoby vyhledávání. Volná modifikovatelnost tříd obsahu (skladby metadat) i prezentačního designu je vhodná pro vznikající projekty.

Proč tato platforma? Prostředí nových médií v ČR znamená poměrně malý okruh lidí a je třeba rozvíjet mezi nimi dobrou informační a komunikační infrastrukturu. To nejde vytvářením mnoha malých oddělených webů, zajištěných třeba jen velmi dočasně a sporadicky aktualizovaných, bez možnosti zapojení se do jejich tvorby pro zájemce zvenku. Nejde neustále překonávat bariéry vlastnické a přístupové. Konvergence reaguje na vývoj sociálních webů typu MySpace, tendence sdílení obsahu, zapojení uživatelů do tvorby jako na Wikipedii apod. Je dostatečně rozsáhlým projektem, aby nabídla kompletní nástroje on-line spolupráce specifické pro své zaměření. Vývoj jednotlivých webů zpětně obohacuje weby ostatní, všechen vložený obsah je možné mezi weby sdílet, integrovat archivy a vytvářet rozsáhlejší celky srovnatelné se zahraničními. Tyto celky mohou být významným partnerem v mezinárodní spolupráci. Pro všechny weby stačí mít jediný uživatelský účet.

Platforma je postavena na otevřených standardech, může i navenek poskytovat nebo přijímat obsah přes formáty XML, RSS, SOAP, je replikovatelná na jiné servery (vznikla na nezávislém DIY hostingu node9) a může tak odolat snahám o centralizaci a podřízení osobním zájmům.

Platforma konvergence hostuje následující projekty:

konvergence.info (koordinace: Michal Klodner, FAMU)

Proces konvergence jako smývání rozdílu mezi médii a tendence sbližování. Portál, který nabízí nástroje pro spolupráci v interdisciplinárním prostředí umění nových médií a intermédií, komunikační infrastrukturu i kulturní archiv.

Web vznikl spolu s rozvojem projektu Dicomed, webu o používání digitálních technologií v mezioborovém výzkumu a výuce (FHS UK, VŠUP, Cesnet). Využívá jej také kurz Intermediální tvorba a technologie (FAMU CAS, VŠUP, ČVUT) a je otevřen dalším programům, pro které může být nástrojem pro komunikaci a spolupráci. Přístup pro všechny je otevřený a rovný. Součástí je mailinglist pro nová média a intermédia v ČR.

Hyperkino (koordinace: Nataša Drůbková, FAMU)

Web s prezentací metody pro akademická (kritická) vydání filmů na DVD. Hyperkino je systém pro anotace filmu, podobný poznámkám pod čarou u odborného textu, který využívá různá média, jako text, obrázky, zvuk.

FAMU filmy online (koordinace: Michal Bregant, děkan FAMU)
Archiv studentských filmů, web je v přípravě

MEMORY (OF) ART (koordinace: Lenka Dolanová, fugitive art historian)
Web je v přípravě

Zajištění platformy / portálu

Technologické zázemí tvoří webserver filmové fakulty FAMU (2x Dual-core Opteron, 4GB RAM, 1.5TB RAID5 storage), umístěný na páteřní síti v Praze v serverovně rektorátu AMU.

Vývoj a provoz jednotlivých webů je zajištěn individuálně podle možností daného projektu. Platforma nemá žádné centrální financování, jednotlivé weby se vyvíjejí z vlastních prostředků (mikrofinancování zdola) nebo entuziasmu. Případná spolupráce, redakční i technická, je vítána.

Dosavadní podpora (od 09/2006)
služby
node9.org hosting, technická správa (do 08/2007)
AMU hosting, technická správa
Cesnet streaming storage
vývoj pro
Projekt DICOMED (Cesnet, VŠUP, UK) 24000Kc + Daň z příjmu
Projekt Hyperkino (FAMU) 18000Kc
Kurz ITT (AMU, ČVUT, VŠUP)  
Art (of) Memory - otevřený archiv  
FAMU filmy online 80000Kc + stálý vývojář od 10/2007