V Pardubicích je skupinka lidí... dělaj zajímavý věci, o kterých se dočtete na webu, loni na podzim mě dokonce pozvali na přednášku.


OFFCITY

OFFCITY

OFFCITY