Dnes jsem narazil na knihu Henriho Lefebvra La production de l'espace (vyšla 1974, do angličniny ji přeložil až ex-situacionista Donald Nicholson-Smith 1991), nakonec se mi ji podařilo stáhnout na ruském serveru pro sdílení souborů, který jsem musel přeluštit v azbuce.

"Social space" partly consists of a certain configuration of actual space in actual time. Space also encompasses and includes physical objects that participate in discourse (as Foucault would say). Thus, space is also a container of relationships. It is also the receptacle of history, "the outcome of past actions." Lefebvre uses the example of a mountain. It does not have to have been produced or even physically altered by human hands to be considered a social space. Lefebvre's mountain participates in many relationships. The mountain space participates in a dialectic with humans, other spaces (social, representational, and represented), and history (it is produced in history and plays a role in history). It is at once a locus, a node on a network, a path, and place of potentials (i.e. of possible material exchange). "Its `reality' [is] at once formal and material." In short, the mountain cannot be reduced to a simple object, writes Lefebvre. Space is powerful. Space, according to him, is anything but the "passive locus of social relations." It has an "active-operational or instrumental role," it is "knowledge and action." It instructs. It is also nothing less than a new mode of production. It contributes to "the establishment...of a system"

V rozhovoru pro časopis October Lefebvre odhaluje složitost svého vztahu se situacionisty. Pěkné čtení.

Přidám ještě obrázky z proběhnuvší výstavy Graffiti umělců. Zatímco situacionisti se snažili nestat se mediálními produkty a když se později mnozí z nich stali celebritami, hnutí rozpustili (1971), naši graffiti a street-art "umělci" vystavují na EXPU v číně a pečlivě budují svůj image a kariéru v galeriích. No podívejme.

Dávám to sem z důvodu, že je na jejich pracích vidět ona "vrstva" komunikace ve veřejném prostoru, vrstva reklam a jiných sdělení, které už ani nevnímáme. Oni ji označují tím, že ji zamění za jinou. Ve skříni na oplatky a brambůrky jsou barvy na stříkání graffiti, reklamy u stánku s hotdogy pocházejí zase z jiné vrstvy. Tímhle metaforickým přenesením něčeho jinam je vidět, jak jsou ty prostory rozdílné.


Prostor je společenský produkt

Prostor je společenský produkt