O virtuální třídě a kognitariátu, například, post-fordismu a knize The factory of unhappiness.